Dzelzceļa sliežu pievedceļu izmantošana

SIA „ACBR” īpašumā ir sliežu atzars, kas ir pievienots Latvijas dzelzceļa tīklam. Apsargājamā teritorijā mēs varam nodrošināt dažādu pa dzelzceļu transportējamu kravu pārkraušanu un uzglabāšanu.