ATBRĪVOŠANAS ALEJAS REKONSTRUKCIJA RĒZEKNĒ

Rekonstrukcijas darbi tika veikti Atbrīvošanas alejas posmā no Maskavas ielas līdz pilsētas robežai, posma garums 782 m. Vienā ielas posma daļā tika izveidotas divas kustības joslas katrā kustības virzienā, vidusposmā tika izbūvēta viena kustības josla virzienā uz pilsētas perifēriju, bet virzienā uz pilsētas centru tika izveidotas divas kustības joslas, savukārt ielas beigu posmā tika izbūvēta viena kustības josla katrā virzienā. Uzlabotai gājēju drošībai pieturvietā pretī veikala „K–Rauta” iebrauktuvei tika uzstādīta gājēju drošības barjera. Visā rekonstruējamajā ielas posma garumā satiksmes drošības apsvērumu dēļ ietve tika nodalīta no brauktuves ar zaļo zonu. Brauktuves labajā pusē tika izbūvēts iedzīvotājiem ērts gājēju un velosipēdistu celiņš. Rekonstruētas divas sabiedriskā transporta pieturvietas ar brauktuves paplašinājumiem, kas nodrošina labāku satiksmes organizāciju ielas posmā.

Paveiktie darbi

rekonstruētās ielas posma garums 782 m;

rekonstrukcijas laikā veikta asfaltbetona seguma izbūve brauktuvei 8,9 tūkst. m2 platībā, betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm 3,8 tūkst. m2 platībā;

veikta salizturīgās kārtas būvniecība 7,1 tūkst. m3 apjomā, šķembu pamata izbūve 10,5 tūkst. m2 platībā.

uzstādītas betona apmales 4,3 km garumā, veikta teritorijas apzaļumošana;

izbūvēts ielas apgaismojums 2,7 km garumā, lietus ūdens kanalizācija 1,1 km un optiskā vadība 1,1 km garumā;

veikta ceļa horizontālo marķējumu uzklāšana, kā arī ceļa zīmju un aprīkojuma montāža un uzstādīšana.