AUTOCEĻA P48 REKONSTRUKCIJA POSMĀ KĀRSAVA-SALNAVA

Pirms rekonstrukcijas veikšanas esošais ceļš atradās apkārtējā reljefa augstumā, kā rezultātā pavasaros un rudeņos ceļš kļuva ļoti grūti izbraucams. Būvdarbu laikā tika uzlabots ceļa garenprofils, izbūvējot uzbērumu, kā arī atsevišķos trases posmos tika veikta plāna korekcija, lai uzlabotu trases līkumu dēļ ierobežoto redzamību. Visām autobusu pieturvietām tika ierīkoti paplašinājumi, pasažieru platformas un tika uzstādīts nepieciešamais aprīkojums.

Paveiktie darbi

rekonstruētā ceļa garums 6,5 km;

purva aizbēršana 51,7 tūkst. m³ apjomā;

zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts;

zemes klātnes ierakuma būvniecība 56,8 tūkst. m³ apjomā;

nogāžu un teritoriju nostiprināšana ar augu zemi 75,9 tūkst. m² platībā;

preterozijas paklāja ieklāšana 14,3 tūkst. m² platībā;

salizturīgās kārtas būvniecība 41,4 tūkst. m³ apjomā;

nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība 69,3 tūkst. m² platībā;

nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas būvniecība 66,9 tūkst. m² platībā;

karstā asfalta apakškārtas būvniecība 45,9 tūkst. m² platībā;

karstā asfalta dilumkārtas būvniecība 45,1 tūkst. m² platībā;

plastmasas caurteku uzstādīšana 1059 m garumā;

pasažieru platformu būvniecība, 8 gab.;

ceļa horizontālo marķējumu uzklāšana, kā arī ceļazīmju un aprīkojuma montāža un uzstādīšana.