GĀJĒJU IELAS, TILTIŅU UN SATIKSMES PĀRVADA IZBŪVE RĒZEKNĒ

Projekta „Gājēju ielas un Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra izbūve Rēzeknes mazattīstītajās teritorijās” ietvaros tika izveidota Gājēju ielas infrastruktūra pilsētas centrālās daļas mazattīstītajās teritorijās un Dārzu ielā esošais Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs” tika savienots ar Austrumlatvijas reģionālo daudzfunkcionālo centru – Latgales vēstniecību „Gors” Pils ielā.

Projekta laikā tika izbūvēti trīs tilti – divi gājēju un viens satiksmes pārvads pār Rēzeknes upi, būvdarbus veicot 3 kārtās:

• Gājēju iela un tilts posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Dārzu ielai;
• Pils iela un satiksmes tilts pār Rēzeknes upi;
• Gājēju iela un tilts posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Festivāla parkam.

Projekta ietvaros tika labiekārtotas abas Rēzeknes upes piekrastes posmā no Dārzu ielas tilta līdz Atbrīvošanas alejas tiltam, kā arī no Atbrīvošanas alejas tilta līdz Festivāla parkam. Būvdarbu laikā tika rekonstruēti zemsprieguma kabeļi, gaisa vadi un Lattelecom tīkli. Visā Gājēju ielas garumā tika uzstādīts LED apgaismojums, soliņi un atkritumu urnas, kā arī koku apgaismojums. Jaunbūvētais satiksmes tilts Pils ielā nodrošina piekļūšanu Austrumlatvijas reģionālajam daudzfunkcionālajam centram – Latgales vēstniecībai „Gors”. Izbūvētā Gājēju iela un labiekārtotā teritorija ir ērta atpūtas un pastaigu vieta Rēzeknes iedzīvotājiem un viesiem. Objektu savienošana ar Gājēju ielu ir veiksmīgs risinājums, kas uzlabo šo objektu pieejamību un apmeklētību. Projekta realizācija veicinās Rēzeknes pilsētas reģionālo konkurētspēju, tās ekonomisko attīstību un pievilcību.

Paveiktie darbi

būvniecības darbu laikā veikta betona, granīta un klinkera bruģakmens seguma izbūve 5,5 tūkst. m² platībā;

veikta smilts pamatnes izbūve 3,6 tūkst. m³ apjomā, dolomīta šķembu maisījuma pamata izbūve 5,6 tūkst. m² platībā, sīkšķembu izlīdzinošās kārtas izbūve 5,5 tūkst. m² platībā;

uzstādītas betona apmales 1,3 km garumā.

veikta teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana;

uzbūvēti 2 gājēju tilti;

uzbūvēts satiksmes pārvads (tilta konstrukcija: monolits dzelzsbetona rāmis, kas balstīts uz 15 m dziļiem pāļiem (d 820 mm)).