LATGALES IELAS REKONSTRUKCIJA LUDZĀ

Latgales ielas rekonstrukcija Ludzā tika veikta posmā no Krāslavas ielas līdz Stacijas ielai (posma garums 1,69 km). Darbi norisinājās projekta „Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai” ietvaros. Projekta mērķis bija sekmēt funkcionālo saišu veidošanu starp Ludzas novadu un tam pieguļošajām teritorijām, kā arī Ludzas novada pašvaldības kā attīstības centra konkurētspējas nostiprināšanu un publisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanu.

Projekta ietvaros tika veikti šādi ielu būvdarbi: krustojumu, pieeju un nobrauktuvju rekonstrukcija, gājēju pāreju ierīkošana, brauktuves seguma izbūve, ietvju izbūve, sabiedriskā transporta pieturvietu rekonstrukcija, lietusūdens kanalizācijas un ielas apgaismojuma ierīkošana. Latgales ielas rekonstrukcija atrisināja visaptverošas esošās tranzītielas posma un tā krustojumu, pieeju un nobrauktuvju problēmas. Rekonstrukcijas projekta rezultātā ir izveidota kvalitatīva, mūsdienīga un droša iela ar tai piesaistīto infrastruktūru, kas ir satiksmes intensitātei un transporta veidiem atbilstoša. Latgales ielas rekonstrukcija ir sekmējusi arī publisko pakalpojumu pieejamību, jo tā tiek izmantota, lai nokļūtu līdz bērnudārzam, tautas namam, novada pašvaldībai, slimnīcai un poliklīnikai.

Paveiktie darbi

asfaltbetona seguma izbūve 16,5 tūkst. m² platībā;

bruģa seguma izbūve 4,9 tūkst. m² platībā;

teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana 3,8 tūkst. m² platībā;

lietusūdens kanalizācijas izbūve 1,3 km garumā.

ielas apgaismojuma un vājstrāvu tīklu izbūve.