Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas

Mūsu komandā ir sertificēti speciālisti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecībā, kuri ļoti labi pārzina šo komunikāciju izbūves specifiku un veic ūdensvadu, sadzīves kanalizācijas un lietusūdens novadīšanas sistēmu būvdarbus.