Asfaltbetons

Asfaltbetona rūpnīca „Burzava” atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un ir pievienota Latvijas dzelzceļa tīklam. Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu 2007. gadā darbu uzsāka jaunā asfaltbetona rūpnīca BENNINGHOVEN Concept TBA 160/240 U, kuras ražošanas jauda ir līdz 200 tonnām stundā. Sezonā asfaltbetona ražotnē tiek saražots ap 90 tūkstošiem tonnu asfaltbetona.

Asfaltbetona ražotnē strādā kvalificēts un pieredzējis personāls, kas nepārtraukti seko līdzi nozares attīstības tendencēm, pieprasījumam un novitātēm. Ir saņemts ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts Nr. 1697-CPR-22/032, kas apliecina saražotā materiāla un ražošanas procesa atbilstību saistošajiem LVSEN standartiem.