Būvniecība

SIA „ACBR” ir ilggadēja un profesionāla pieredze ceļu un tiltu būvniecības, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanas darbu izpildē un šo projektu vadīšanā.

Pakalpojumi

SIA „ACBR” piedāvā sertificētus būvmateriālu testēšanas, mērniecības un ģeodēzijas pakalpojumus, kā arī iespēju izmantot dzelzceļa sliežu pievadceļu, autotransporta un ceļu būves tehnikas pakalpojumus.

Ražošana

SIA „ACBR” rīcībā ir būvmateriālu ražošanas iespējas, kas uzlabo uzņēmuma darbības efektivitāti un samazina nepieciešamību piesaistīt ārējos resursus.