Par mums

SIA „ACBR” pamatdarbība ir autoceļu, ielu, laukumu, tiltu un citu transportbūvju būvniecība, rekonstrukcija, remonts, teritoriju labiekārtošana un būvmateriālu ražošana. Uzņēmums ir dibināts 1960. gadā kā Rēzeknes 9. Ceļu būves rajons. 1991. gadā uz valsts uzņēmuma bāzes, pārņemot visas bijušā valsts uzņēmuma saistības un saglabājot tā darbības sfēru, tika nodibināts tagadējais uzņēmums – SIA „ACBR”. Tā dibinātāji – uzņēmuma darbinieki.

SIA „ACBR” ir viens no Latgales reģiona lielākajiem darba devējiem un nodokļu maksātājiem, par ko ir saņemti gan valsts iestāžu, gan pašvaldību atzinības raksti un pateicības. Uzņēmuma lielākie pasūtītāji: VAS „ Latvijas Valsts ceļi”, AS „Latvijas valsts meži”, novadu un pilsētu pašvaldības, kā arī daudzi uzņēmumi.

Uzņēmums ir saņēmis "Bureau Veritas" sertifikātus par kvalitātes, vides, darba aizsardzības un energopārvaldības sistēmu atbilstību starptautiskajiem standartiem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 un ISO 50001.

Kopš 2003. gada SIA „ACBR” ir viens no „A.C.B." grupas uzņēmumiem.

Misija

Ceļi vienmēr ved no cilvēka pie cilvēka. Tie savieno katru no mums ar visu Latviju, ar visu pasauli. Tāpēc mēs strādājam, lai cilvēki varētu nokļūt viens pie otra – droši, mierīgi un ērti.

Vīzija

Inovācija bez pieredzes ir pārgalvība, bet pieredze bez inovācijām – stagnācija. Mēs tiecamies ieviest mūsdienīgākos risinājumus, vienlaikus ar abām kājām stingri stāvot uz pieredzes pamata.

Par darbiniekiem

SIA „ACBR” gadā nodarbina vidēji 400 darbinieku. Liela uzmanība tiek pievērsta darbinieku apmācībām, nodrošinot katra darbinieka spēju veikt tam uzticētās funkcijas pietiekami kvalitatīvi. Uzņēmums lepojas ar saviem ilggadējiem profesionāliem darbiniekiem – būvdarbu vadītājiem, meistariem, mehanizatoriem, ceļu būvstrādniekiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem.

Lai nodrošinātu darbinieku ekonomisko, sociālo un tiesisko aizsardzību, uzņēmumā darbojas arodbiedrība, kas ir neatsverams atbalsts katram darbiniekam kā grūtos, tā priecīgos brīžos. Arodbiedrība palīdz saliedēt kolektīvu, rīkojot vairākus ikgadējus pasākumus – sporta spēles, ekskursijas, kopīgi apceļojot gan Latviju, gan tālākas valstis. Ik gadu darbiniekus kopā pulcē uzņēmuma lielā Ziemassvētku balle.
CILVĒKS UN KOMANDA
STABILITĀTE
PROFESIONALITĀTE
EFEKTIVITĀTE
PROGRESS UN ATTĪSTĪBA
GODĪGUMS, ATKLĀTĪBA UN UZTICAMĪBA
 • CILVĒKS UN KOMANDA

  Uzņēmuma ikdienu veido katra cilvēka darbs un tas aizpilda lielu daļu no mūsu darbinieka dzīves, kas tiek ieguldīta uzņēmuma attīstībā. Mēs gribam, lai pie mums darbinieks jūtas svarīgs, novērtēts un pārliecināts par savu un savas ģimenes labklājību. Mēs sniedzam darbiniekiem izaugsmes iespējas un nepārtrauktu zināšanu papildināšanu. Padarītais darbs tiek veikts cilvēku komandā un visi darba rezultāti ir atkarīgi no lielākoties no komandas darba, ko mēs ļoti augstu vērtējam. Darbinieki, savā profesionālajā darbībā, ir cieši saistīti viens ar otru un to līdzsaprotoša mijiedarbība arī nodrošina teicamus un kvalitatīvus rezultātus. Mēs cienām mūsu darbiniekus un rūpējamies par viņu veselību, drošību un darba vidi, kurā tie darbojas.
 • STABILITĀTE

  "ACBR" arī visstraujāko pārmaiņu laikos saglabā stabilitāti – attiecībā uz darbiniekiem, partneriem un pasūtītājiem. Mēs stabilitāti arī redzam mūsu ikdienas darbā un mūsu darbības rezultātos – ar mums var rēķināties gan darbinieks, gan klients, gan piegādātājs, gan arī mūsu rezultātu gala lietotājs.
 • PROFESIONALITĀTE

  Gadu desmitiem esam mērķtiecīgi strādājuši, lai pierādītu, ka "ACBR" raksturo nemainīgi profesionāla attieksme pret darbu – katrā projektā, risinājumā un detaļā.
 • EFEKTIVITĀTE

  Efektivitāte sākas ar katra darbinieka atbildību par savu resursu plānošanu un izmantošanu. Produktīva sadarbība ar kolēģiem un partneriem, saprotot labāko risinājumu resursu izmantošanā, atbildīga attieksme pret veicamajiem pienākumiem un inovācijām, kā arī Grupas struktūras pilnveide, precīza plānošana un jaunu tehnoloģiju ieviešana nodrošina arvien augstāku darba efektivitāti, kas ļauj būvēt labas kvalitātes ceļus un saglabāt konkurētspējīgas izmaksas.
 • PROGRESS UN ATTĪSTĪBA

  Vairāk kā 55 darbības gados esam ielāgojuši kādu nemainīgu patiesību – jebkurā brīdī viss var mainīties. Tāpēc ilgtermiņa izaugsme ir pa spēkam vien tam, kas spēj apsteigt pārmaiņas, atrodot jaunas darbības jomas un tirgus. Attīstība ikdienas darbu padara aizraujošāku – tās ir jaunas tehnoloģijas, jauni projekti un jauni izaicinājumi. Mūsu darbinieki ar aizrautību un lepnumu strādā uzņēmumā, kas iet līdzi laikam un kurā radošas idejas atrod dzirdīgas ausis.
 • GODĪGUMS, ATKLĀTĪBA UN UZTICAMĪBA

  Ceļš ir jābūvē godīgi, tas nepieļauj atkāpes no šī principa. Mēs esam godīgi pret darbiniekiem, godīgi pret valsti, godīgi pret darbu, ko darām, un godīgi pret cilvēkiem, kas pārvietojas pa mūsu būvētajiem ceļiem.