Inženierģeodēzija un topogrāfija

SIA „ACBR” ģeodēzisti ir sertificēti speciālisti ar vairāk kā 15 gadu pieredzi inženierģeodēzijas un topogrāfijas darbos. Augsta līmeņa tehniskais aprīkojums ļauj darbus veikt ātri un kvalitatīvi.

PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

Ģeodēziskā atbalsta tīkla ierīkošana un uzmērīšana;

Būvasu un citu punktu izspraušana dabā;

Būvju deformāciju monitorings;

Topogrāfiskā plāna izstrāde;

Izpildmērījumu plāna izstrāde (t.sk. pazemes inženierkomunikācijas);

Būves novietnes horizontālā un vertikālā izpildmērījumu plāna izstrāde(pie nodošanas ekspluatācijā);

Beramkravu un karjeru tilpumu aprēķināšana;

Citi inženierģeodēziskie un topogrāfiskie darbi pēc pasūtītāja pieprasījuma.