Būvniecības projektu vadība

Mēs izmantojam visefektīvākās tehnoloģijas, lai taupītu resursus un spētu sasniegt maksimāli labākos ekonomiskos rādītājus, nezaudējot būvdarbu kvalitāti.

DARBĪBAS VEIDI:

ceļu, ielu, laukumu būvniecība;

tiltu un dažādu hidrobūvju būvniecība;

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve;

teritoriju labiekārtošana.

dažādi infrastruktūras attīstības projekti;