AUTOCEĻA A13 SEGAS REKONSTRUKCIJA POSMĀ 61,30–73,20 km

Projekta ietvaros valsts galvenajam autoceļam tika veikta esošās brauktuves seguma platuma paplašināšana un ceļa segas pastiprināšana atbilstoši perspektīvajai satiksmei turpmākajos 20 gadiem. Būvdarbu laikā tika veikta ceļa trases ģeometrisko parametru uzlabošana, ceļa pieslēgumu un nobrauktuvju rekonstrukcija, caurteku izbūve, grāvju rakšana un tīrīšana, kā arī autoceļa posmā esošo tiltu rekonstrukcija

Paveiktie darbi

rekonstruētā ceļa garums 11,9 km;

zemes klātnes ierakuma būvniecība 26,5 tūkst. m³ apjomā;

ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 6,8 tūkst m2 platībā;

salizturīgās kārtas būvniecība 6,7 tūkst. m³ apjomā;

pamata nesošās kārtas būvniecība 10,7 tūkst. m3 apjomā;

karstā asfalta apakškārtas būvniecība 52,1 tūkst. m² platībā;

karstā asfalta sasaistes kārtas būvniecība 54,4 tūkst. m² platībā;

šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība 54,1 tūkst. m² platībā;

aukstā pārstrāde (reciklēšana) 17,8 tūkst. m3 apjomā;

plastmasas caurteku uzstādīšana 638 m garumā; meliorācijas drenāžas sistēmas cauruļu uzstādīšana 117 m garumā, PVC lietusūdens kolektora izbūve 293 m garumā;

nogāžu un teritoriju nostiprināšana ar augu zemi 14,2 tūkst. m² platībā;

Vertukšnes strauta tilta rekonstrukcija (69,77 km);

Maltas tilta rekonstrukcija (71,46 km);

Ainastes strauta tilta rekonstrukcija (72,27 km).