MALMUTES TILTA BŪVNIECĪBA UN AUTOCEĻA A12 REKONSTRUKCIJA POSMĀ 25,1 – 54, 6KM

Autoceļš A12 ir valsts nozīmes autoceļš, kas savieno Rīgu ar Krievijas robežu, tādēļ projekts paredzēja jauno tiltu pār Malmuti būvēt, nepārtraucot autotransporta kustību. Blakus esošajam tiltam tika uzbūvēts pagaidu apvedceļš un tika uzstādīts 20 m garš četru sekciju saliekamais pagaidu tilts, kādi tiek plaši izmantoti Zviedrijā un kas ir paredzēts līdz 80 t lielai slodzei. Tā kā pagaidu apvedceļš nepārsniedza 100 m garumu un tika nodrošināta laba redzamība, luksoforu vietā tika uzstādītas prioritātes zīmes, kas ļāva panākt netraucētu satiksmes kustību un veikt projektā paredzētos darbus.

Paveiktie darbi

esošās ceļa klātnes paplašināšana;

ceļa trases ģeometrisko parametru uzlabošana;

garenprofila ģeometrisko parametru uzlabošana;

jauna ceļa seguma izbūve;

ceļu pieslēgumu un nobrauktuvju rekonstrukcija;

autobusa pieturvietu un paviljonu izbūve;

lietusūdens atvades sistēmu ierīkošana;

apgaismojuma ierīkošana;

aprīkojuma izbūve: ceļazīmes, signālstabiņi, metāla drošības barjeras, horizontālais marķējums;

esošo elektrības un sakaru komunikāciju pārnešana;

paveiktie darbi Malmutes tiltam (garums 21 m): vietas pāļu ierīkošana 8 gab.; betons 272 m³; stiegrojums 32,35 t; līmētā hidroizolācija 215 m²; asfaltbetona segums brauktuvei, ietvēm un pieejām 499 m²; margas 41 m; metāla drošības barjeras 128 m; mastikas deformācijas šuves 18 m.