Autoceļa P14 posma pārbūve

Autoceļa atjaunošanas darbu ietvaros paredzēta gan daļēja, gan arī atsevišķu ceļa posmu pilnīga pārbūve, tostarp, pastiprinot autoceļa nestspēju. Projekta realizācijas laikā plānota arī jaunu meliorācijas risinājumu izbūve un ceļam piegulošo teritoriju labiekārtošanas darbi.

Plašāka informācija acbr.lv ziņas

Paveiktie darbi